Gå til hovedinnhold

Bærekraft og etikk

Vi i Sabrura jobber hardt med å skape bærekraftige rutiner internt i vår bedrift slik at hele stimen kan fortsette å svømme i klare vann.

Vi benytter oss av kortreiste og lokale råvarer som kommer fra leverandører med sterke etiske prinsipper, og reduserer vårt karbonutslipp gjennom dette.

Det er fortsatt en del som må gjøres men Sabrura er stolte av å være med i kampen!

Åpenhetsloven

I juli 2022 trådte Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) i kraft. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og sørge for at det er respektable arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Videre skal loven sikre folket tilgang til informasjon om hvordan virksomheter behandler negative konsekvenser ovenfor menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Brura anser Åpenhetsloven som en sentral del av vårt bærekraftsarbeidet og vi skal bruke den som et verktøy for å forbedre vår verdikjede og bedrift!

Denne verdikjeden er mye basert på at Sabrura er eid av Bitastad AS, som også eier mange andre RÅe konsepter. Arbeidet med å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden er organisert sentralt på konsernnivå og omfatter alle virksomhetsområdene i konsernet. Se hele redegjørelsen her: https://www.bitastad.no/apenhetsloven/

Etiske retningslinjer

Arbeidet som gjøres i restaurant er det viktigste som skjer i hele vår kjede og vi jobber under verdiene ELSK - her forteller Bitastad mer om hvordan de etiske retningslinene skal hjelpe oss med å ta de riktige valgene.

https://www.bitastad.no/contentassets/7a52052a49084616a95c5ec51914d57d/etiske-retningslinjer-bitastad.pdf